In 2011 heeft Museum Geelvinck het initiatief genomen voor het jaarlijkse Geelvinck Festival ‘Early Piano’ rondom de Sweelinck Collectie. Met het festival wordt aandacht gegeven aan de Sweelinck Collectie en het hieraan verbonden levend cultureel erfgoed. Het festival is inmiddels uitgegroeid tot wereldwijd toonaangevend met naast historische geïnformeerde uitvoeringen op historische piano’s, eveneens nieuwe eigentijdse werken geschreven voor de historische piano, een jaarlijks wetenschappelijk symposium, masterclasses en een concours.

Geelvinckfestival