De Sweelinck Collectie is ondergebracht in de Stichting Sweelinck Museum. Op haar beurt heeft deze stichting de collectie in bruikleen gegeven aan Museum Geelvinck, dat het beheer over de gehele collectie voert, inclusief de instrumenten die elders in (sub)bruikleen staan. Bespeelbare historische piano’s zijn in bruikleen verstrekt aan onder meer: het Conservatorium van Amsterdam, Luther Museum Amsterdam, Kasteel Loenersloot (Utrechts Landschap), Buitenplaats Akerendam (Beverwijk, Stichting Sluyterman van Loo), Buitenplaats Oud Amelisweerd (bij Utrecht), Hof Meermansburg (Leiden), Huis Midwoud (Midwoud) en Huis Schouwenburg (’t Harde). Helaas staan de meeste instrumenten nog in depot.